Orziyev, M. (2022). Bininchi ingliz-avg’on urushida Janubiy Turkiston bekliklarining ishtiroki masalasi. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 14(14). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6751