(1)
Abdullayeva, H. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA YAIM NING HISSASI. buxdu.uz 2023, 32.