(1)
Каримова, М. TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. buxdu.uz 2023, 32.