(1)
Эргашева, А. HUNARMANDCHILIK MAHSULOTLARI BOZORIGA XIZMAT KO’RSATISHNING RIVOJLANISHINI HOZIRGI DARAJASI. buxdu.uz 2023, 32.