(1)
Мардонова, С. Shikastlanganda Tibbiy Yordam ko’rsatish. buxdu.uz 2023, 32.