(1)
Muxidova, O. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TRANSVERSAL KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI. buxdu.uz 2023, 32.