(1)
Нурутдинова, Ф. APIS MELLIFERA XITOZANI ASOSIDA OLINGAN CU2.+ IONLARI POLIMER METALL KOMPLEKSLARINING STRUKTUR TAHLILI. buxdu.uz 2023, 32.