(1)
Rajabova, M. NAVOIY IJODIDA PAREMIOLOGIK JANRLAR STILIZATSIYASI. buxdu.uz 2023, 32.