(1)
Khamroev, K. . MAMLAKATLARNING TURISTIK IMKONIYATLARINI ANIQLASH KO’RSATKICHLARI TAHLILI. buxdu.uz 2023, 32.