(1)
Khamroev, K. . Investitsiya Sohasida Zonal Siyosat Va Uni Takomillashtirish. buxdu.uz 2023, 32.