(1)
Khamroev, K. . Erkinlashtirish Siyosati to’g’risida Ayrim Fikrlar. buxdu.uz 2023, 32.