(1)
Khamroev, K. . Hududiy Siyosat Qanday bo’lishi Kerak?. buxdu.uz 2023, 32.