(1)
Haydarov, A. KONNOTATIV MA ľNONING NUTQ BIRLIKLARIDA IFODALANISHI. buxdu.uz 2023, 32.