(1)
Haydarov, A. ANTROPONIMLARNI TAHLILIY O’RGANISH. buxdu.uz 2023, 32.