(1)
Haydarov, A. SO’ZLASHUV VA BADIIY NUTQDA INTONATSIYANING ROLI. buxdu.uz 2023, 32.