(1)
Содикова, А. TEXNOLOGIYA FANINI O’QITISHDA O’QUV USTAXONASIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH VA O’TKAZISH METODIKASI. buxdu.uz 2023, 32.