(1)
Ruziev, Y. NOQARDOSH TILLARDA O‘ZLASHTIRMA XABAR VA UNING QIYOSIY TAHLILI. buxdu.uz 2023, 30.