(1)
Sharipova, M. “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. buxdu.uz 2023, 30.