(1)
Arabov, U. UZ TIZIMLI YONDASHUVNI QO’LLASH ORQALI QARORLAR QABUL QILISH. buxdu.uz 2022, 14.