(1)
Yarkulova, Z. FERULA SUMBUL ILDIZINING DORIVORLIK XUSUSIYATI. buxdu.uz 2022, 14.