(1)
Karimov, F. ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH. buxdu.uz 2022, 14.