(1)
asadova, farangis. BUXORO SHAHRI SUV HAVZALARINING TASNIFI VA UNDAGI SHOXDORMO‗YLOVLI (CLADOSERA) QISQICHBAQASIMONLAR FAUNASI. buxdu.uz 2022, 14.