(1)
Ergashev, A. Markaziy Osiyoda XVIII Asr o’rtalaridagi Xalqaro Munosabatlar Xususida. buxdu.uz 2022, 14.