(1)
Toyirova, S. Mehnat Va Turizm Bozori. buxdu.uz 2022, 14.