(1)
Orziyev, M. Bininchi Ingliz-avg’on Urushida Janubiy Turkiston Bekliklarining Ishtiroki Masalasi. buxdu.uz 2022, 14.