(1)
Safarova, Z. J.K. ROULINGNING "GARRY POTTER VA AFSONAVIY TOSH" ASARIDA ETIM OBRAZLAR TASVIRI. buxdu.uz 2022, 14.