(1)
Maqola, T.; Eshonqulov , H. .; Arabov, U. K ATTA M A ’LUM O TLAR (BIG DATA) VA ULARNI TAHLIL QILISH. KATTA M A ’LUM O TLARNING IM KONIYATLARI.: Arabov Ubaydullo Hamroqul O ’g ’li, Eshonqulov Hamza Ilhomovich. buxdu.uz 2022, 6.