(1)
Sharipova, M. "Alpomish" Dostoni-o’zbek Xalqi Tarixi Badiiy Ifodasi. buxdu.uz 2021, 1.