(1)
Adizova, O. BOLALAR O’YINLARI XALQNING MILLIY AN’ANALARIDAN SO’ZLAYDI. buxdu.uz 2023, 43.