(1)
Adizova, O. FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA HAYRAT VA SHUBHA DISKURSIDA FRAZEMALAR ISHTIROKI. buxdu.uz 2023, 43.