[1]
Babamuradova, N. 2023. AHOLINI OMMAVIY SOG’LOMLASHTIRISHDA JISMONIY MASHQLARNING O’RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (май 2023).