[1]
Babamuradova, N. 2023. UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI O’QUV FANLARIDAGI INTEGRATSIYA JARAYONLAR. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (май 2023).