[1]
Omonova, D. 2023. INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA "CHUMOLINING JASORATI" MAVZUSIDAGI HIKOYANI O’QITISH MASHG’ULOTINING UMUMIY QURILISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (май 2023).