[1]
Khamroev, K. 2023. Erkinlashtirish siyosati to’g’risida ayrim fikrlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (апр. 2023).