[1]
Содикова, А. 2023. TEXNOLOGIYA FANINI O’QITISHDA O’QUV USTAXONASIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH VA O’TKAZISH METODIKASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 32, 32 (апр. 2023).