[1]
Irgasheva, F. 2022. LINGVOKULTUROLOGIYANING TARIXIY BOSQICHLARI VA IJTIMOIY-MADANIY O’ZIGA XOSLIKLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 25, 25 (дек. 2022).