[1]
Ochilova, N. 2022. ORGANIZMDA YODNING ROLI VA UNING SALBIY OQIBATLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 19, 19 (июн. 2022).