[1]
Arabov, U. 2022. UZ TIZIMLI YONDASHUVNI QO’LLASH ORQALI QARORLAR QABUL QILISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 14, 14 (июн. 2022).