[1]
Yarkulova, Z. 2022. PAVLOVNIYA (PAULOWNIA Siebold&Zucc) MO’JIZAVIY DARAXT. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 14, 14 (июн. 2022).