[1]
Irgasheva, F. 2022. Uzluksiz ta’lim tizimida nemis tilini o’qitishning zamonaviy usullari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 14, 14 (июн. 2022).