[1]
Adizova, O. 2023. BOLALAR O’YINLARI XALQNING MILLIY AN’ANALARIDAN SO’ZLAYDI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 43, 43 (ноя. 2023).