[1]
Adizova, O. 2023. FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA HAYRAT VA SHUBHA DISKURSIDA FRAZEMALAR ISHTIROKI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 43, 43 (ноя. 2023).