O’QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dildora Omonova

Аннотация

Mazkur maqolada kompetensiya, uning ma’nosi va turlari, lingvistik kompetensiya turlari, ma’nosi, uning kelib chiqish jarayoni haqida ma’lumot keltirib o’tilgan. Shuningdek, maqolada lingvistik kompetensiya va uning turlari, boshlang’ich
sinf o’quvchisida lug’at boyligini oshirishda lingvistik kompetensiyaning o’rni haqida ma’lumot berilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Omonova, D. (2023). O’QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 32(32). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9494
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Umumiy oʻrta ta’limning milliy oʻquv dasturi (ona tili). –Toshkent, 2021. 252-bet.

Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa’dullo Quronov, Shokir Tursun Ona tili va o’qish savodxonligi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. – Toshkent, 2021.

Omonova Dildora N. Q. Conceptual Bases of Linguistic Competences in Updating the Content of Education //International Journal of Trend in Scientific Research and Development. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 1546-1550.

Omonova D.N. LINGVISTIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA MEDIA TA’LIM VOSITALARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 182-183.