On the Relation of Conceptosphere and Mentality

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aziza Fayziyeva

Аннотация

 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Fayziyeva, A. (2023). On the Relation of Conceptosphere and Mentality. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 32(32). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9377
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Diubi Zh. Razvitie istoricheskikh issledovanii vo Frantsii posle 1950 goda. M.: 1991. − P.48-59.

Gurevich A.I. Uroki Lius’ena Fevra. M.: Nauka, 1991. – P.248.

Dodonov, R. A. Teoriia mental-nosti: uchenie o determinantakh myslitelnykh avtomatizmov:monografiia. Zaporozh-e: Tandem-U, 1999. – P.123.

Akopov G.V., Ivanova T.V. Fenomen mental’nosti kak problema soznaniia //Psikhologicheskii zhurnal. 2003. #1. − P. 47-55

Jukovskaya L.I. konsept mentalitet / mental’nost v sovremennoi russkoi rechi: k problemeimporta konsepta. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia. Vol.4. 2014.