NEMIS VA O’ZBEK TILLARIDA O’TGAN ZAMONNI IFODALOVCHI MORFOLOGIK VOSITALAR TASNIFI VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yarash Ruziev

Аннотация

Mustaqillik sharofati bilan Respublikamizda chet tillarini xususan, nemis va ingliz tillarini o’qitish va o’rganishga bo’lgan talab nihoyatda oshib bormoqda . Bu esa rivojlanayotgan davlatlar qatoridan o‘ziga munosib o'rin egallashga intilayotgan mamlakatimizning bundan keyingi ravnaqi va taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.. «Ta’lim to'g‘risida»gi Qonunda chet tillarni o'qitishning yangi texnologiyasini ishlab chiqishga, intensivlashtirilgan usullardan foydalanishga javob beradigan turli xil qo’llanmalar ishlab chiqilmoqda. Xorijiy tillarni o'rganish jarayonida grammatikaning ahamiyati nihoyatda kattadir. Ayniqsa nemis tili grammatikasining o’rganilishida o’rganuvchilar bir qancha qiyinchiliklarga duch keladilar .Ushbu maqolada nemis va o’zbek tillari misolida o’tgan zamonning yasalishi, morfologik vositalar va sintaktik xususiyatlar o’zaro chog`ishtiriladi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ruziev, Y. (2023). NEMIS VA O’ZBEK TILLARIDA O’TGAN ZAMONNI IFODALOVCHI MORFOLOGIK VOSITALAR TASNIFI VA SINTAKTIK XUSUSIYATLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 31(31). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9358
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

G’. Zikrilloyev „ Ruh va Til“ , O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ‘‘Fan‘‘ nashriyoti ,Toshkent - 2018

Y. Ro’ziyev : Nemis tili zamon shakllarining publisistik matnlarda pragmatik maqsadda qo’llanilishi, BuxDU- 2020

Sh. O. Kuvanova „Nemis tili grammatikasi dan universal qo’llanma“, Toshkent „Akademnashr“- 2013

S.Saidov: Deutsche Grammatik in Űbungen. „O’zbekiston“ Toshkent-2003

http:// www. Ziyonet – O’zbekiston internet tarmog’i , http:// www. Google. De

http:// www. Librarybooks.ne

www. google.de

www. Lehrer-online.de

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>