O‘ZBEK TILIDA O‘ZLASHTIRMA NUTQ VA GAP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yarash Ruziev

Аннотация

O‘zbek tilida o‘lashtirma nutq deganda ko‘chirma gapdan sintaktik va morfologik yo‘l bilan hosil bo‘luvchi o‘zlashtirmalik nazarda tutiladi. O‘zlashtirmalikning birinchi turida ko‘chirma gap ham shaklan ham mazmunan o‘zgarishga uchraydi. Ko‘chirma gap shaklan birikma aniqrog‘i birikmali to‘ldiruvchiga aylanadi. Shunga ko‘ra fikr anglatuvchi til birligi murakkab tushuncha bildiruvchi birikma shaklini oladi. Muallif gapida esa bayon nohissiy bo‘lganda faqat uning kesimi vazifasidagi fe’l (de+di, de+gan edi, de+r edi va b.)ning o‘zagi o‘zgaradi (ayt+di, ayt+gan edi, ayt+ar edi va hokazo).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ruziev, Y. (2023). O‘ZBEK TILIDA O‘ZLASHTIRMA NUTQ VA GAP. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 30(30). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9139
Раздел
Статьи buxdu.uz

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>