БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Бахтиер Мустафаев

Аннотация

Мақолада мамлакатимизда мусиқа маданияти таълими
соҳасида амалга оширилаѐтган ислоҳотлар мазмун-моҳияти, умумтаълим мактабларида мусиқа таълим-тарбиясини такомиллаштириш, мусиқа маданияти ўқитувчисининг касбий компетентлиги, замонавий дарсларни ташкил этишнинг педагогик шарт-шароитлари, метод, усул ва воситалари хусусида фикр юритилган.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Мустафаев, Б. (2022). БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 23(23). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8171
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги “Ўзбекистон миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ – 3391-сонли қарори (Халқ сўзи. 2017. - 18 ноябрь)

Ўзбекистон республикаси Президенти Ш. Мирзиѐевнинг 2020 йил 24- январда Олий Мажлисга Мурожаатномасида сўзлаган нутқидан.

2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” ги 187-

сонли қарори билан Мусиқа маданияти фанидан Давлат таълим стандарти

Абралова М., Галиева Д. “Мусиқа” 2-синф . Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т. Ғ. Ғулом номидаги нашриѐт-матбаа ижодий уйи, 2008 й. 4-бет.)

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>