THE IDEOLOGICAL STRUGGLE OF UNDERGROUND POLITICAL ORGANIZATIONS AGAINST THE BOLSHEVIKS IN UZBEKISTAN

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oybek Rashidov

Аннотация

THE IDEOLOGICAL STRUGGLE OF UNDERGROUND POLITICAL
ORGANIZATIONS AGAINST THE BOLSHEVIKS IN UZBEKISTAN

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Rashidov, O. (2022). THE IDEOLOGICAL STRUGGLE OF UNDERGROUND POLITICAL ORGANIZATIONS AGAINST THE BOLSHEVIKS IN UZBEKISTAN. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 14(14). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6789
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Hidoyatov G.A. Tarix va mafkuraviy kurash. - Tashkent: Uqituvchi, 1988. -pp.11-12.

Tarixning noma’lum saqifalari. Ilmiy maqolalar. Xujjat va materiallar. Xotiralar. Ikkinchi kitob.

Mas’ul muharrir N.Karimov. - T .: Uqituvchi, 2010. –pp.179-180.

Ziyolilar masasi tug’risida (mubohasa yuli bilan) // “Kizil Uzbekistan”, 1926 yil 27 yanvar. 23-

son.

Ubaydullaev U. O’zbekistonda 20-30 yillarda mustaqil ravishda tuzumga qarshi kurash bo’yicha

milliy qarama-qarshilik (majburiy majburiyatlar): Dissertation for the degree of Candidate of

Historical Sciences. - Andijan. -pp.51-52.

Tarixning noma’lum saqifalari. Uchinchi kitob. -Tashkent: O’zbekiston, 2012. -p.158.

Jamolova D. Jadidlarning milliy tashkilotlari qismati // Sohibqiron yulduzi. 2020, Issue 4. 89 p.

Xoshimov S. Sovet hokimiyatining O’zbekistondagi qatag’on qilinishi va undagi o’qibatlari

(1917-1936 yillari). -Tashkent: Akademnashr, 2018. -pp.152-153.

Turkistonda dinga qarshi huquq. Mustafa Shoqay. Ijodkorlarining to’liq jigagi. 12 Volumes.

Volume IX. - Almaty: “Dayk-Press”, 2014.-p.49.

Iz MA, R-17-fond, 7 daily, 185-iyma yil, 33-p.

O’zbekistan tarixi (1917 - 1991 years) Second book. - Tashkent: Uzbekistan, 2019. –p.402

Muyidinovna J. D. “Tarbiyai Atfol” society and its activities //Humanities and Social Sciences in

Europe: Achievements and Perspectives. – 2016. – С. 52.

Jamolova D. M. Jadid Matbuotida Turkiston Maorifidagi Muammolar Tahlili (“Sadoi Farg‘Ona”

Asosida) //Uzbek Conference Publishing Hub. – 2021. – T. 1. – №. 01. – S. 71-74.

Jamolova D. M. Osveshenie Voprosov Obrazovaniya V Buxare Na Primere Proizvedeniya «Tarixi

Nofeii» //Ucheniy Xxi Veka. – 2016. – №. 4-2.

Rasulovich R. O. Ideological Pressure Of The Bolsheviks In The Turkestan Region //International

Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 24. – №. 2. – С. 09-14.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)