ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА МИЛЛИЙ ЗИЁЛИЛАР ВА БОЛЬШЕВИКЛАР ЎРТАСИДАГИ МАФКУРАВИЙ КУРАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oybek Rashidov

Аннотация

ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА МИЛЛИЙ ЗИЁЛИЛАР ВА БОЛЬШЕВИКЛАР
ЎРТАСИДАГИ МАФКУРАВИЙ КУРАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Rashidov, O. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА МИЛЛИЙ ЗИЁЛИЛАР ВА БОЛЬШЕВИКЛАР ЎРТАСИДАГИ МАФКУРАВИЙ КУРАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 14(14). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6781
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2019. – Б.6.

Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси. – Тошкент: Академия, 2011. –Б.175.

Мустақиллик: Изоҳи илмий-оммабоп луғат // Муаллифлар: М.Абдуллаев, М.Абдуллаева, Ф.Абдуллаева ва

бошқ. Тўлдирилган учинчи нашри. – Тошкент: Шарқ,2006. –Б .179-180.

Владимир Ильич Ленин (ҳаёти ва фаолияти ҳақида қисқача очерк). – Тошкент: ЎзССР давлат нашриёти,1946.-

Б.226.

Космополитизм – (юнонча kosmopolites-космополит, дунё фуқароси) дунё фуқаролигини даъво қилиш,

шунингдек, миллий ва давлат суверенитетини рад этиш, турли миллий анъана, маданият ҳамда ватанпарварлик

туйғусидан воз кечиш ғоясини илгари сурадиган қараш. Қаранг: Qilichev R. Milliy g’oya va mafkura: asosiy tushuncha va

atamalar. – Buxoro: Durdona, 2013.–B.113.

Қора маёқлар (Большевизм – шовинизм) // Қизил Ўзбекистон. 1926 йил 4 феврал 29-сон.

Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият,2002.-Б.122-123.

Наимов Н. Маърифатга бахшида умр: тарихий қисса. – Бухоро:Дурдона, 218.-Б.62-63.

Аҳмад Заки Валидий Тўғон. Хотиралар: Туркистонда мустақиллик ва озодлик учун курашлар тарихи.

Таржимон, илмий таҳрир муаллифи ва нашрга тайёрловчи М.Абдураҳмонов. – Тошкент: Истиқлол нури,2014.- Б.340-

ЎзР МА, 26-фонд, 1-рўйхат, 66-йиғма жилд, 9-варақ.

ЎзР МА, 26-фонд, 1-рўйхат, 66-йиғма жилд, 9-10-варақлар.

Мафкура майдонида ( Икромов маърузаси бўйича чиқарилган қарор) // Қизил Ўзбекистон. 1926 йил 5 май. 99-

сон.

Қориниёзов Т.Н. Совет Ўзбекистони маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент:Ўзбекистон ССР Фанлар

Академияси,1956. -Б.99-100.

Қўшжонов М. Қодирий – эрксизлик қурбони. – Тошкент: “Фан”,1992. – Б.56.

Қориниёзов Т.Н. Совет Ўзбекистони маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент:Ўзбекистон ССР Фанлар

Академияси,1956. -Б.99-100.

Ўнг муртадлар – капитализмни тиклаш тарафдори // Қизил Ўзбекистон. 1936 йил 17 декабр. 289-сон.

Мустақиллик: Изоҳи илмий-оммабоп луғат // Муаллифлар: М.Абдуллаев, М.Абдуллаева, Ф.Абдуллаева ва

бошқ. Тўлдирилган учинчи нашри. – Тошкент: Шарқ,2006. –Б .179-180.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)