ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ МЕДРАСЕ МИР-АРАБ В БУХАРЕ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Feruza Bobojonova

Аннотация

Ushbu maqolada Buxoro amirligida eng mashhur va nufuzli oliy o‘quv yurti bo‘lgan Mir Arab madrasasi, me’moriy tuzilishi, xattot ustalar, qurilish to‘g‘risidagi rivoyatlar, undagi talabalarning moddiy ahvoli, ta’minoti, talabalar soni, ularga berilgan maosh va nafaqalar, darsxonalar, o‘qitiladigan darslar, fanlar va ilmlar, imtihon olish jarayonlari, dars bergan Buxoro amirlari va hozirgi kunga kelib Mir Arab madrasasidagi ta’lim jarayoni manbalar asosida atroflicha yoritib berilgan. Shuningdek, Mir Arab madrasalarning moliyaviy xarajati vaqf daromadidan ajratilgan qo‘shimcha mablag‘ hisobiga qoplanganligi, vaqfnomada madrasaning chiqimi, undagi xizmatchilar: mutavalli, mudarris, hofiz, naqib, farrosh, oshpaz va boshqalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bayon etilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Bobojonova, F. (2022). ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ МЕДРАСЕ МИР-АРАБ В БУХАРЕ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 14(14). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6732
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

UzMA, 3rd fund, 1st list, 361th case, 21st sheet.

UzMA, fund 323, list 1, case 1, sheet 1.

The manuscript fund of the Bukhara State Architecture and Art Museum-Reserve. N11006 / 11

inventory.

Abu Bakr Muhammad ibn Jafar Narshahi. Bukhara history. Translated from Persian-Tajik 24

A. Rasulov. - Tashkent: Fan, 1966. - P. 84.

Ainiy S. Memories // Works, 5 vols. - Tashkent: Fiction, 1965. -P. 167.

F.Bobojonova. Bukhara madrassas are a masterpiece of spirituality.2021– 364. p.

F.Bobojonova. Stroitelstvo, material obespechenie and organization deyatelnosti buxarskogo

medrase. 2021-S-82.

F.Bobojonova. Late XIX – early XX centuries Madrasa system in the Emirate of Bukhara.

-B-30.

F.Bobojonova. Issues of construction, material security and organization of activities of

madrasas in the Emirate of Bukhara.2020.-B-213.

F.X.Bobojonova. Bukhara madrassas are a masterpiece of spirituality. SCIENTIFIC

PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 1 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601 2021.R-362-366.

F.Bobojonova. The issues of construction of the bukharan madrassas, their material and

organization of their activity. - P. 27.

Feruza Khayatovna Bobojonova. Issues of the education system in the Emirate of Bukhara.

Scientific progress volume 3 ǀ issue 3 ǀ 2022 issn: 2181-1601. - P. 302.

Rempel L. I. Far and near. Bukhara records. - Tashkent: Literature and Arts, 1981. - P. 4.

Fitrat A. Board of Amir Alimkhan. - Tashkent: Minhoy, 1992. - p. 23.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>